Οροι Εγγύησης

  1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
  2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
  3. Η εγγύηση παύει όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  4. Tα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα τα αναλαμβάνει ό αγοραστής
  5. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να μεταφέρει το προϊόν στον κατασκευαστή με δικά μας έξοδα και μετά το πέρας του έλεγχου και τις επισκευής επιστρέφεται στον πελάτη
  6. Tα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους.
  7. Προϊόντα που αποστέλλονται χωρίς μια τυπική συσκευασία που να τα προστατεύει, δεν θα γίνονται δεκτά