Επιστροφές Προϊόντων και Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος εντός 14 ημερών λόγο υπαναχώρησης

ΟΡΟΙ

  1. Tα προϊόντα επιστρέφονται πάντοτε με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή

2. Δεν μπορούν να επιστραφούν προϊόντα χωρίς την αρχική τους συσκευασία

3. Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική είτε ηλεκτρονική επικοινωνία

4. Πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

5,  Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημ/νία αγοράς

Με την παραλαβή των εμπορευμάτων ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους.

Το allday.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Τιμές, προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Video και φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια ή χρωματισμούς.