Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, οι προβολείς πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν ισχυρότατες καταπονήσεις. Συχνά χρησιμοποιούνται για ώρες και πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις κρούσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες