Τηλεφωνικές Παραγγλίες στο 2310 23 23 23

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.allday.gr καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή,

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε άλλο φυσικό κατάστημα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
 2. Tα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα τα αναλαμβάνει ό αγοραστής 
 3. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να μεταφέρει το προϊόν στον κατασκευαστή με δικά μας έξοδα και μετά το πέρας του έλεγχου και τις επισκευής επιστρέφεται στον πελάτη 
 4. Το κόστος των επισκευών το αναλαμβάνει εξολοκλήρου ό κατασκευαστής 
 5. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς .
 6. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
 7. Η εγγύηση παύει όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
 8. Η εγγύηση παύει όταν η βλάβη προέρχεται από  ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 9. Η εγγύηση παύει όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 10. Η εγγύηση παύει όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 11. Η εγγύηση παύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή. 
 12. Τα προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους. 
 13. Προϊόντα που αποστέλλονται χωρίς μια τυπική συσκευασία που να τα προστατεύει, δεν θα γίνονται δεκτά.
 14. Τέλος σημειώστε, ότι προϊόντα τα οποία επιστρέφονται και λειτουργούν κανονικά επιβαρύνονται με έξοδα ελέγχου, ενώ τυχόν έξοδα επιστροφής και επαναποστολής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων και Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος εντός 14 ημερών λόγο υπαναχώρησης

ΟΡΟΙ 

 

 1. Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα παρά μόνο ίσης αξίας προϊόν
 2. Tα προϊόντα επιστρέφονται πάντοτε με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή 
 3. Δεν μπορούν να επιστραφούν προϊόντα χωρίς την αρχική τους συσκευασία
 4. Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική είτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
 5. Πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
 6. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημ/νία αγοράς

Με την παραλαβή των εμπορευμάτων ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους.

Το allday.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Τιμές, προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Video και φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια ή χρωματισμούς.